Kontakt:
k.perinova@post.cz
730 848 370


Reference

Volné termíny
Download
Přijímačky
Repetitorium
Státní maturita
Reparát
Odkazy


Archiv docházky
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
P o u ž í v a n á   l i t e r a t u r a

Hlavní je, přinést si k doučování své poznámky a učebnici.
Nejlépe tak navážeme na látku probíranou Vaším kantorem.

Budeme mít k dispozici literaturu, kterou využijeme i pro další příklady, případně zde můžeme najít lehčí postup.

Mohu nabídnout tyto publikace: