Kontakt:
k.perinova@post.cz
730 848 370


Reference

Volné termíny
Download
Přijímačky
Repetitorium
Státní maturita
Reparát
Odkazy


Archiv docházky
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
D o w n l o a d

MATEMATIKA
Vzorečky
Matematické symboly
Znaky dělitelnosti
Funkce a jejich vlastnosti
 
Okruhy u státních maturit
Další příklady k procvičování dostanete na své hodině.
    - Množiny a číselné obory
    - Algebraické výrazy
    - Algebraické rovnice a nerovnice
    - Funkce
    - Posloupnosti a finanční matematika
    - Planimetrie
    - Stereometrie
    - Analytická geometrie
    - Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
 
FYZIKA
Převody jednotek
Fyzikální jednotky